• Barokkwartet Atrium

    Naar Actoverzicht
    Sinds september vorig jaar werken de dames van het Barokkwartet Atrium eens in de veertien dagen onder leiding van Lies van der Grient met veel enthousiasme aan hun eerste programma. Op Út Sneek is het resultaat te horen, met muziek van onder andere J.S. Bach, G.P Telemann en P. Phalèse.