• Blokfluitensemble Atrium

    Naar Actoverzicht
    Ook dit jaar heeft het Blokfluitensemble Atrium een mooi, gevarieerd programma samengesteld voor Út Sneek, met muziek van de Renaissance tot hedendaagse swing. Eens in de twee weken oefent de groep met veel enthousiasme onder leiding van Lies van der Grient. Het ensemble bestaat uit tien blokfluitleerlingen van Van der Grient, docent aan onder andere Kunstencentrum Atrium. Zij bespelen de sopraan, alt-, tenor- en basblokfluit.