• De Snikkende Snitsers

    Naar Actoverzicht
    Ruim twee jaar geleden werd voor de eerste keer het Smartlappenfestival in Sneek georganiseerd. Een groep van zangvrienden, voortkomend uit het St. Caecilakoor en het folkkoor Rolling Home, kwamen bij elkaar om de mooiste smartlappen zingen. Ze zingen vooral in het Snekers. Onder meer De Parelvissers en Droomland zijn in het Snekers vertaald. Ook is op de melodie van 'In 't Kleine Café aan de Haven' een eigen Sneker versie gemaakt: 'Der an ‘e Kolk', wat gaat over de Waterpoort. Met hun speciale liederen hebben De Snikkende Snitsers in 2015 en 2016 de eerste prijs van het Sneker smartlappenfestival gewonnen en kregen zij de Tranen met Beerenburg Award overhandigd. Op zaterdag 3 juni gaf de groep acte de presence op het KiKa-festival in IJlst.