• Femmes Pur Sang

    Naar Actoverzicht
    Femmes Pur Sang is een enthousiast vrouwenpopkoor dat in 1996 werd opgericht. De huidige bezetting van 25 dames zingt voornamelijk lichte muziek. Het koor verzorgt verschillende optredens en doet ook mee aan korenfestivals. Femmus Pur Sang stond zelfs een keer in Berlijn! Ook waren de dames al vaker te bewonderen tijdens Út Sneek. Femmes Pur Sang zingt vierstemmig en staat sinds 2014 onder de bezielende leiding van dirigent Dennis Dronkers. Dennis leidt verschillende koren, geeft musical- en theaterles bij Kunstencentrum Atrium en verzorgt workshops in zang- en ademhalingstechnieken.
    www.femmespursang.nl